Uradna spletna aplikacija digitaliziranih pohodnih in kolesarskih poti ter geolokacij ponudnikov, prenočišč in znamenitosti. Več na strani Visit Haloze

Kolesarske poti v Podlehniku

Dravinjska kolesarska pot

93 m168 min40 km
Težavnost: Lahka
Pelje skozi: Cirkulane, Majšperk, Makole, Videm pri Ptuju

FORMILSKA kolesarska pot

291 m213 min37 km
Težavnost: Medium
Pelje skozi: Majšperk, Poljcane

Majšperk – Jelovice via Janški Vrh

276 m180 min29 km
Težavnost: Medium
Pelje skozi: Majšperk

VTC Haloze

126 m480 min87 km
Težavnost: Težavna
Pelje skozi: Cirkulane, Leskovec, Majšperk, Podlehnik, Ptujska gora, Rogatec, Stoperce, Zavrč, Žetale

Modra pot

206 m120 min20 km
Težavnost: Medium
Pelje skozi: Žetale

Podlehnik - Gorca

179 m120 min13 km
Težavnost: Medium
Pelje skozi: Podlehnik

Podlehnik - Majski vrh

124 m95 min20 km
Težavnost: Medium
Pelje skozi: Podlehnik

Podlehnik - Sedlašek

255 m120 min20 km
Težavnost: Medium
Pelje skozi: Podlehnik

Rdeča pot

44 m420 min43 km
Težavnost: Težavna
Pelje skozi: Podlehnik, Žetale

Podlehnik - Zgornje Gruškovje

245 m133 min17 km
Težavnost: Medium
Pelje skozi: Podlehnik

Haloška kolesarska pot

410 m326 min74 km
Težavnost: Težavna
Pelje skozi: Cirkulane, Majšperk, Podlehnik, Rogatec, Stoperce