Uradna spletna aplikacija digitaliziranih pohodnih in kolesarskih poti ter geolokacij ponudnikov, prenočišč in znamenitosti. Več na strani Visit Haloze

Znamenitosti v Halozah

Park dediščine

46° 20′ 29″ S  15° 59′ 39″ V  
Kategorija: Znamenitost
Lokacija: Cirkulane

Starotrška hiša

46° 21′ 16″ S  15° 45′ 38″ V  
Kategorija: Znamenitost
Lokacija: Ptujska gora

Haloški klopotec

46° 20′ 11″ S  15° 52′ 39″ V  
Kategorija: Znamenitost
Lokacija: Cirkulane, Majšperk, Podlehnik, Zavrč, Žetale

Župnijska cerkev sv. Barbare

46° 20′ 40″ S  15° 59′ 41″ V  
Kategorija: Znamenitost
Lokacija: Cirkulane

Fašenk v Cirkulanah

46° 20′ 39″ S  15° 59′ 41″ V  
Kategorija: Znamenitost
Lokacija: Cirkulane

Naravni park Haloze – Čerinovo

46° 18′ 54″ S  15° 55′ 14″ V  
Kategorija: Znamenitost
Lokacija: Zgornji leskovec

Grad Borl

46° 22′ 29″ S  16° 0′ 11″ V  
Kategorija: Znamenitost
Lokacija: Cirkulane

Dvorec Zavrč

46° 23′ 7″ S  16° 2′ 52″ V  
Kategorija: Znamenitost
Lokacija: Zavrč

Cerkev sv. Janeza Krstnika

46° 20′ 9″ S  15° 47′ 36″ V  
Kategorija: Znamenitost
Lokacija: Ptujska gora

Cerkev sv. Bolfenk

46° 18′ 55″ S  15° 45′ 4″ V  
Kategorija: Znamenitost
Lokacija: Majšperk

Cerkev Sv. Mohorja in Fortunata

46° 17′ 3″ S  15° 44′ 15″ V  
Kategorija: Znamenitost
Lokacija: Žetale

Arheološko najdišče Žetale

46° 16′ 44″ S  15° 46′ 16″ V  
Kategorija: Znamenitost
Lokacija: Žetale

Cerkev sv. Trojice Gorca

46° 20′ 5″ S  15° 52′ 2″ V  
Kategorija: Znamenitost
Lokacija: Podlehnik

Cerkev svetega Mihaela

46° 16′ 25″ S  15° 47′ 32″ V  
Kategorija: Znamenitost
Lokacija: Žetale

Cerkev Marije tolažnice

46° 16′ 18″ S  15° 47′ 6″ V  
Kategorija: Znamenitost
Lokacija: Žetale

Cerkev sv. Ane - Makole

46° 17′ 33″ S  15° 41′ 50″ V  
Kategorija: Znamenitost
Lokacija: Makole

Pušnikova domačija

46° 16′ 50″ S  15° 46′ 58″ V  
Kategorija: Znamenitost
Lokacija: Žetale

Cerkev sv. Ane Cirkulane

46° 21′ 54″ S  16° 0′ 17″ V  
Kategorija: Znamenitost
Lokacija: Cirkulane

Spominska soba dr. Vladimirja Bračiča

46° 20′ 39″ S  15° 59′ 39″ V  
Kategorija: Znamenitost
Lokacija: Cirkulane

Dvorec Štatemberg

46° 19′ 31″ S  15° 40′ 23″ V  
Kategorija: Znamenitost
Lokacija: Statenberg

Bazilika Marije Zavetnice

46° 21′ 16″ S  15° 45′ 41″ V  
Kategorija: Znamenitost
Lokacija: Ptujska gora

Etnološki muzej na Gorci

46° 20′ 13″ S  15° 51′ 32″ V  
Kategorija: Znamenitost
Lokacija: Podlehnik

Donačka gora

46° 15′ 43″ S  15° 44′ 30″ V  
Kategorija: Znamenitost
Lokacija: Rogatec

Cerkev sv. Janža

46° 22′ 1″ S  15° 54′ 19″ V  
Kategorija: Znamenitost
Lokacija: Ptujska gora

Dvorec Strmol

46° 13′ 46″ S  15° 41′ 48″ V  
Kategorija: Znamenitost
Lokacija: Rogatec

Viničarski muzej

46° 20′ 31″ S  15° 50′ 35″ V  
Kategorija: Znamenitost
Lokacija: Podlehnik

Vukova domačija

46° 16′ 59″ S  15° 48′ 25″ V  
Kategorija: Znamenitost
Lokacija: Žetale

Jama Belojača

46° 17′ 58″ S  15° 39′ 15″ V  
Kategorija: Znamenitost
Lokacija: Makole

Grad Borl

46° 22′ 29″ S  16° 0′ 10″ V  
Kategorija: Znamenitost
Lokacija: Cirkulane

Bazilika Marije Zavetnice

46° 21′ 17″ S  15° 45′ 41″ V  
Kategorija: Znamenitost
Lokacija: Ptujska gora